istoric

Înfiinţarea la Cluj, în anul 1919, a ceea ce s-a dorit a fi Universitatea Daciei Superioare a determinat reorganizarea învăţământului superior românesc şi a diverselor sale domenii de studiu.

Devenit profesor de botanică a nou înfiinţatei universităţi, Alexandru Borza se va ocupa şi de organizarea noii Grădini Botanice a Clujului pe care “...am căutat să o punem în măsură cât mai largă în serviciul ştiinţei, învăţământului şi al culturii generale…”. Aceste obiective le-a atins şi prin apariţia, încă din primii ani, a publicaţiilor cuprinzând lucrările ştiinţifice ale personalului de la Grădina Botanică: Contribuţiuni botanice din Cluj şi Buletinul de Informaţii al Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj (devenit, după 1926, Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj)
Contribuţiuni botanice din Cluj s-a editat începând cu anul 1921 şi a cuprins articole de botanică şi discipline înrudite, retipărite din Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj sau din alte reviste din ţără şi străinătate, opere ale botaniştilor clujeni.

Tot din anul 1921 a apărut şi Buletinul de Informaţii al Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj, ca “primă revistă de botanică română”. Trebuie să amintim că, în anul 1929, la Expoziţia Universală de la Barcelona, publicaţiile amintite au primit diplomă şi medalia de aur.
Cele două reviste au continuat să fie editate în paralel (Contribuţiuni Botanice din Cluj până în 1945, iar Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj până în 1948), chiar şi în perioada războiului, lor alăturându-li-se alte publicaţii ştiinţifice (Flora Romaniae Exssiccata) sau de popularizare: Notiţe de la Grădina Botanică din Cluj, Grădina mea, Biblioteca de popularizare a Grădinii Botanice din Cluj.

Din anul 1958, odată cu editarea seriei noi şi schimbarea numelui, Contribuţii Botanice devine unica revistă a Grădinii Botanice, având (cu mici excepţii) o frecvenţă de apariţie anuală.

Primul comitet redacţional al volumului Contribuţiunilor este format din cei doi reprezentanţi de seamă ai botanicii româneşti: Alexandru Borza – directorul Institutului de Botanică Sistematică şi Ioan Grinţescu – directorul Institutului de Botanică generală, cărora li se adaugă ulterior Emil Pop – directorul Laboratorului de Fiziologie Vegetală.

În prezent, comitetul editorial este format din specialişti români şi străini care acoperă toate domeniile de interes ale revistei.

Publicarea articolelor în limbi de circulaţie internaţională (începând cu numărul 2 al volumului din anul 1997-1998), a determinat un număr tot mai mare de autori din străinătate să publice în paginile revistei. Din anul 2008, sunt acceptate spre publicare numai articole redactate în limba engleză şi care primesc avizul a doi referenţi ştiinţifici.

Valoarea lucrărilor publicate a fost confirmată de premiile primite de-a lungul anilor: Premiul II al Ministerului Educaţiei în 1967, pentru „Flora şi vegetaţia Defileului Crişului Repede” (1966), premiul Academiei Române „E. Teodorescu” în 1980 pentru „Flora şi Vegetaţia Munţilor Zărand” (1978), ca şi de citarea şi recenzarea în alte reviste din străinătate, de includerea în baze centralizatoare de date şi de volumul şi calitatea schimbului de publicaţii realizat cu instituţiile de profil din străinătate.
Dorinţa noastră este aceea a sporirii calităţii (sub toate aspectele) şi a menţinerii acestei reviste în categoria celor de referinţă în domeniul botanicii generale.

Sprijinul Dumneavoastră, al cititorilor, este una din condiţiile de bază pentru realizarea acestui scop!